Ideen til Det Sociale Vaskeri opstod i 2013, da vaskeriets leder Marina Willems var i praktik hos Kirkens Korshær. Marina havde tyve års erfaring som vaskeriejer og samtidig et stort socialt engagement.

Kirkens Korshær havde længe overvejet mulighederne for en socialøkonomisk virksomhed, og med Marina som projektleder blev vaskeriet etableret i foråret 2015.

I den første tid lejede vaskeriet sig ind på et etableret vaskeri i den anden ende af Frederiksberg, men i maj 2016 overtog Kirkens Korshær møntvaskeriet på Peter Bangsvej 64. Lokalerne blev totalrenoverede og maskinerne sat fuldstændig i stand.

Siden da har Det Sociale Vaskeri udviklet sig i hastig fart. Udover tre fastansatte medarbejder har vaskeriet tilknyttet en række frivillige, som hjælper med den daglige drift. Vaskeriet arbejder også tæt sammen med Frederiksberg kommunes beskæftigelsesenhed, og vi modtager løbende borgere i praktikforløb. På det miljømæssige plan er vaskeriet blevet Go Green-certificeret, hvilket betyder at vaskeriet lever op til en række internationale miljø- og klimamæssige standarder.